Monsanto-(Bayer?)-Tribunaal

Op Wereldvoedseldag kwamen 750 deelnemers uit 30 landen samen voor het Monsanto-Tribunaal in Den Haag. Een impressie.

Het Monsanto-Tribunaal rond Wereldvoedseldag, 16 oktober 2016 was al lang gepland vóór het nieuws bekend werd dat de ‘Duitse degelijkheid’ van Bayer het Amerikaanse Monsanto wil inlijven. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling van nóg meer concentratie van agromacht in handen van enkele transnationals. Bovendien komt het Monsanto wereldwijd goed uit dat het in een ‘groter geheel’ kan opgenomen worden. Bijvoorbeeld in Brazilië is Monsanto voor sociale bewegingen de baarlijke duivel. Bayer heeft er een goede naam, wat de staande uitdrukking in dat land bevestigt: ‘Wat Bayer doet, is goed’. Op elke hoek van de straat vind je dan ook apotheken, waar producten van Bayer en enkele andere grote spelers geslijt worden. Als de deal Bayer-Monsanto doorgaat, heeft Bayer àlles in handen: ziekmakend landbouwgif, gekoppeld aan genetisch gemanipeleerde zaden; pharmacie als mensen/volkeren ziek worden door vergiftigde landbouwpractijken, gepropageerd door hetzelfde concern.

Toegang tot water en gezond voedsel

Het was geen toeval dat de actievoerders hun tribunaal in Den Haag planden: Den Haag, zetel van het internationaal gerechtshof. Dat is dan ook meteen de inzet van het Tribunaal: kunnen Monsanto en andere bedrijven veroordeeld worden voor ecocide, gekoppeld aan de dood van miljoenen mensen?

Gelijktijdig vond 15-16 oktober een “people’s assembly” en het ‘Internationaal Monsanto Trinubaal’ plaats. Internationaal? Ja, zowel het gerechtshof als de bijeenkomst van vertegenwoordigers/slachtoffers was een waar internationaal gebeuren, dat nog lang zal doorwerken: 750 deelnemers uit 30 landen en duizenden deelnemers op lifestream en sociale media. De professionele rechters kwamen uit Argentinië, Mexico, Canada, Senegal onder de deskundige leiding van de Belgische rechter Françoise Tulkens. Ze stelt in Le Monde: “De kwesties van de toegang tot water en gezond voedsel zijn oud. Dit zijn geen nieuwe issues die uit de koker van kwade activisten komen. Deze thema’s, evenals het recht op een gezond leefmilieu worden nog belangrijker met de klimaatverandering. Het is onze plicht om wettelijke tools te ontwikkelen om deze realiteiten aan te pakken. Het Monsanto-Tribunaal is een stap en een instrument in deze dynamiek.”( “The questions of the access to water and to healthy food are old. Those are not new issues coming out of the mind of angry activists. Those issues, just like the right to a healthy environment are likely to become more important with climate change. It is our duty to set up legal tools to face those issues. The Monsanto Tribunal is a step and a tool within this dynamic.” ) Zie: http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/16/nous-allons-verifier-si-les-activites-de-monsanto-sont-en-conformite-avec-les-regles-de-droit_5014553_3244.html?xtmc=tribunal_monsanto&xtcr=1

Pakkende gtuigenissen uit alle continenten

Getuigenissen uit alle continenten geven voer om tegen 10 december, mensenrechtendag, adviezen te geven, die richtinggevend kunnen zijn voor andere rechtszaken in de wereld.

De getuigenissen en toespraken op het tribunaal werden geordend volgens de indeling: impact op menselijke gezondheid, impact op bodemleven en planten; impact op gezondheid van dieren; impact op biodiversiteit; impact op boeren en hun recht op voedsel. De tweede dag: druk op stakeholders en instituten.

De people’s assembly werd opgedeeld in themagroepen: Genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s), pesticiden, zaden, verantwoordelijkheid en agroecologie. Ik nam deel aan een sessie rond GGO’s met sterke getuigenissen uit Burkina Faso, Guatemala, Australië, Zuid-Afrika, China en Europa. De tweede dag bestond uit verder overleg en strategieën uitwerken om rond deze deelgebieden actie te voeren. Bijvoorbeeld: wat kan er gebeuren met de proefprojecten van het VIB (Vlaams Insituut Biotechnologie) met genetisch gemanipuleerde populieren. Bedoeling is om bomen te kweken met minder lignine, zodat er gemakkelijker etanol kan uitgehaald worden. Deze experimenten overstijgen de case in Vlaanderen, want eenmaal op punt kan het bv. toegepast worden op Eucalyptus-monoculturen in Brazilië. In dienst van de zogenaamde ‘groene’ benzine voor de Europeaan die minder CO2 wil uitstoten, maar zich wel privé wil blijven verplaatsen.

Wordt vervolgd…

Luc Vankrunkelsven, wervel.be

Voor verdere opvolging, zie: http://www.monsanto-tribunal.org/ en https://www.facebook.com/monsantotribunal

De fusie van Bayer en Monsanto wordt in Duitsland en wereldwijd gevolgd. Voor acties zie: http://www.CBGnetwork.org en http://www.ethecon.org (“Stop Bayer/Monsanto”)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s